Пътят на естествения интелект
Георги Ангелов
Старши софтуерен инженер, Astea Solutions
Пътят на естествения интелект
Георги Ангелов
Старши софтуерен инженер, Astea Solutions
В контекста на все по-наближаващата AI революция, познанията и разбирането придобиват още по-съществено значение. Същевременно, морето на човешкото знание става все по-необятно. За да не се удавим в него, е важно да учим и предаваме опит ефективно. И както с всяко друго начинание, има някои полезни идеи и подходи, които могат да улеснят тази иначе непосилна задача.
Защо учим и защо е важно да продължим да учим?
Как учим?
Как да се предразположим към учене?
Как ефективно да обучаваме другите?
За лектора
Страстта на Георги към компютрите се заражда още преди да тръгне на училище. Използва ги основно за игри до осми клас, когато по случайност открива света на програмирането. Обожава технологиите и решаването на интересни проблеми, както и да предава наученото максимално разбираемо. Като малък прави онлайн уроци и помага на любители програмисти, а по-късно води упражнения и лекции на студенти от Факултета по математика и информатика на Софийския университет. В последните години участва активно в обучението в стажантската програма на Астеа, а също и организира редовен семинар за споделяне на знания и опит.

LinkedIn профил