Панелна дискусия: Уроци от технологичния свят
Панелна дискусия: Уроци от технологичния свят
Зад всички успешни компании и продукти стоят екипи от успешни хора. В този панел ще ви срещнем с трима души с коренно различен профил, за да изследваме къде са пресечните точки между техните пътища към знанието. Ще обсъдим трупането на опит от успехи и провали и прилагането на знания от една сфера в друга. Ще надникнем в работното ежедневие на всеки от тях, за да споделим част от техните научени уроци.
За лектора
Ирена Павлова
Ирена Павлова е мениджър европейски проекти в Институт за големи данни и изкуствен интелект GATE към Софийски университет. Тя ръководи инициирането, организацията и изпълнението на изследователските проекти на GATE по различни европейски и национални програми. Участва и в създаването на първото българско пространство за данни (в градска среда). Ирена е и асистент във Факултета по математика и информатика на Софийския университет със специалност софтуерно инженерство и оперативна съвместимост на данните. Преди това Ирена е работила в индустрията, като е управлявала и участвала в технологичната реализация на повече от 30 индустриални и финансирани от ЕС проекти. Научните ѝ интереси включват пространства за данни, управление и обогатяване на данни, оперативна съвместимост на данни.

LinkedIn профил
За лектора
Димитър Георгиев
Д-р Димитър Георгиев е главен идеолог и ръководител на клиничните изследвания в Българския институт за медицински изследвания. Той има повече от 20 години ключов опит в управлението, консултирането и извършването на различни дейности в сектора на здравеопазването и науките за живота – клинични изпитвания за разработване и одобрение на фармацевтични продукти, събиране и съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв, въвеждане на продукти и изпълнение на услуги за лабораторни и генетични изследвания, криминалистика, фарма- и козметична бдителност в България, структурирано финансиране за иновативни проекти, пренатална и придружаваща диагностика (директно тестване към потребителя), дигитално здраве и терапия и др. Освен български биотехнологичен предприемач, д-р Георгиев е и един от пионерите в областта на персонализираната медицина в страната. Той е един от членовете учредители на Българската асоциация по персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и активно участва в различни проекти и дейности на Асоциацията. Д-р Георгиев е бил главен изследовател в няколко клинични изследвания и валидиращи проучвания, свързани с множество терапевтични области: женско здраве, онкология, инфекциозни заболявания и др. Той също така е участвал в дизайна и разработването на много проекти като медицински и научен съветник. В момента той е един от експертите от страна на БАПЕМЕД, които участват в проекта Screen4Care: съкращаване на пътя към диагностика на редки заболявания чрез използване на генетичен скрининг на новородени и дигитални технологии. Проектът включва 35 партньора и ще продължи пет години, с общ бюджет от 25 милиона евро, осигурен от Инициативата за иновативни лекарства (IMI 2 JU) – съвместна инициатива на Европейския съюз и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA).

LinkedIn профил
За лектора
Иван Гойчев
Иван Гойчев е технологичен лидер с 20+ години опит в развитието на IT решения за финансовата, самолетната, строителната и облачната индустрия. В ролята си на CTO e създал и водил техническите екипи в два стартъпа в България, които успешно се развиват като установени международни компании. Бил е мениджър в Amazon AWS с екипи на три континента и можете да си говорите много с него за leadership principles и operational excellence практики. В момента Иван е CTO на CoBuilder, където работи за развиването на глобална платформа за обмен на структурирани данни за строителните проекти с цел по-зелена строителна индустрия. В свободното си време помага и в разработката на Подкрепи.бг – прозрачна open-source дарителска платформа, която всички доброволци заедно могат да подобряват и развиват.

LinkedIn профил
За лектора
Александър Колев
Алекс е опитен инженер с над 20 години опит в различни компании и бизнес области. В момента той е ръководител на инженеринга и ръководител на офиса на HALO Diagnostics в България, където работи за подобряване на резултатите за пациентите, като предоставя по-мощен и използваем софтуер в ръцете на медицинския персонал.

LinkedIn профил