Стефан Кънев
Технически директор, Dext
Стефан Кънев
Технически директор, Dext
За лектора
Стефан се занимава с програмиране откакто се помни. Сред любимите му неща са Ruby, Vim, Rust, TypeScript, автоматизирани тестове, Apple продуктите и всевъзможни екзотични езици за програмиране. В заетото си време програмира на Rails, а в свободното пише много код, който после трие. Също се опитва да не се нарани с планинското си колело. Никак не обича PHP и е амбивалентен към Java.

LinkedIn профил