Мелания Бербатова
Изследовател, Софийски университет
Мелания Бербатова
Изследовател, Софийски университет
За лектора
Мелания Бербатова е асистент и докторант по машинно самообучение в СУ „Св. Климент Охридски”. Нейните изследвания са фокусирани върху езиковите технологии и по-специално върху големите езикови модели, като GPT например. Мелания има магистърска степен по изкуствен интелект и няколко години опит в изграждането на чатботове и други технологии, задвижвани от алгоритми за машинно самообучение. Освен това има специализации по наука за данните (Data Science) от Амстердамския университет, Нидерландия и по предприемачество от Babson College, Масачузетс, САЩ. Мелания вярва, че развитието на изкуствения интелект е полезно за обществото само ако върви ръка за ръка с развитието на човешкото съзнание.

LinkedIn профил