Димитър Георгиев
Основател и изпълнителен директор, Paralax Life Sciences
Димитър Георгиев
Основател и изпълнителен директор, Paralax Life Sciences
За лектора
Д-р Димитър Георгиев е главен идеолог и ръководител на клиничните изследвания в Българския институт за медицински изследвания. Той има повече от 20 години ключов опит в управлението, консултирането и извършването на различни дейности в сектора на здравеопазването и науките за живота – клинични изпитвания за разработване и одобрение на фармацевтични продукти, събиране и съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв, въвеждане на продукти и изпълнение на услуги за лабораторни и генетични изследвания, криминалистика, фарма- и козметична бдителност в България, структурирано финансиране за иновативни проекти, пренатална и придружаваща диагностика (директно тестване към потребителя), дигитално здраве и терапия и др. Освен български биотехнологичен предприемач, д-р Георгиев е и един от пионерите в областта на персонализираната медицина в страната. Той е един от членовете учредители на Българската асоциация по персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и активно участва в различни проекти и дейности на Асоциацията. Д-р Георгиев е бил главен изследовател в няколко клинични изследвания и валидиращи проучвания, свързани с множество терапевтични области: женско здраве, онкология, инфекциозни заболявания и др. Той също така е участвал в дизайна и разработването на много проекти като медицински и научен съветник. В момента той е един от експертите от страна на БАПЕМЕД, които участват в проекта Screen4Care: съкращаване на пътя към диагностика на редки заболявания чрез използване на генетичен скрининг на новородени и дигитални технологии. Проектът включва 35 партньора и ще продължи пет години, с общ бюджет от 25 милиона евро, осигурен от Инициативата за иновативни лекарства (IMI 2 JU) – съвместна инициатива на Европейския съюз и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA).

LinkedIn профил