Александър Колев
Главен директор инженеринг, HALO Diagnostics
Александър Колев
Главен директор инженеринг, HALO Diagnostics
За лектора
Алекс е опитен инженер с над 20 години опит в различни компании и бизнес области. В момента той е ръководител на инженеринга и ръководител на офиса на HALO Diagnostics в България, където работи за подобряване на резултатите за пациентите, като предоставя по-мощен и използваем софтуер в ръцете на медицинския персонал.

LinkedIn профил