Анна-Мария Пеева
Психолог, фасилитатор и треньор, FranklinCovey Bulgaria
Анна-Мария Пеева
Психолог, фасилитатор и треньор, FranklinCovey Bulgaria
За лектора
Анна-Мария Пеева e психолог, фасилитатор и треньор с опит в разнообразни обучителни програми. Тя е екипен, групов и индивидуален коуч.

LinkedIn профил