Ирена Павлова
Мениджър европейски проекти, GATE Институт
Ирена Павлова
Мениджър европейски проекти, GATE Институт
За лектора
Ирена Павлова е мениджър европейски проекти в Институт за големи данни и изкуствен интелект GATE към Софийски университет. Тя ръководи инициирането, организацията и изпълнението на изследователските проекти на GATE по различни европейски и национални програми. Участва и в създаването на първото българско пространство за данни (в градска среда). Ирена е и асистент във Факултета по математика и информатика на Софийския университет със специалност софтуерно инженерство и оперативна съвместимост на данните. Преди това Ирена е работила в индустрията, като е управлявала и участвала в технологичната реализация на повече от 30 индустриални и финансирани от ЕС проекти. Научните ѝ интереси включват пространства за данни, управление и обогатяване на данни, оперативна съвместимост на данни.

LinkedIn профил