Майсторлък
Димитър Симов
Съосновател, Lucrat
Майсторлък
Димитър Симов
Съосновател, Lucrat
Има три степени на можене:
  1. Не мога.
  2. Мога, но го правя с усилие.
  3. Майстор съм, правя го без да мисля.
За мнозина е лесно да минат от степен 1 в степен 2, но никак не е лесно да минат от степен 2 на степен 3. Ако разгледаме как работи човешкият мозък, най-важният орган за усвояване на знания и умения, ще открием, че той е универсална оптимизационна машина. Прави всичко възможно, за да работи по-малко. Това ни дава и ключ за преминаване от степен 2 към степен 3. Ще разгледаме три начина, които помагат за овладяване на умения и преминаване в степента на майсторството:
  1. Нарочни упражнения – единственият начин за съзнателно натрупване на умения и знания, при който в няколко кратки сесии се упражнява нещо конкретно с цел постигане на висока надеждност на изпълнението.
  2. Сетивно въздействие – чрез излагане на много висококачествени примери използваме способността на мозъка подсъзнателно да намира модели и усвоява добри практики.
  3. Незабавна обратна връзка – позволява ни да коригираме изпълнението си в желаната посока и създава допълнителна мотивация да продължаваме.
За лектора
Димитър е съветник по ползваемост и проектант на взаимодействия и интерфейси. Занимава се с развой на информация от 1997 г. Оптимист, който все още вярва, че софтуерът може да бъде ползваем. Сменил е много професионални шапки. Започва като преводач. После като документатор обяснява на потребителите как работи софтуерът и как се очаква те да го ползват. След това се научава да прави потребителски проучвания, за да разбира какво пречи и липсва на потребителите. Но някак не му е достатъчно и затова се захваща да проектира интерфейси, които са разбираеми и лесни за ползване без указания. Днес продължава да работи в сферата на ползваемостта и подобряването на потребителското изживяване. Помага на колегите и клиентите си да оптимизират продуктите си за ползване и така да намаляват рисковете и загубите си от разочаровани потребители и ненужни разходи.

LinkedIn профил